2015 Message from Dean Roland B. Tolentino
 
Pagbati mula sa Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon!
 
Ngayong 2015, ipinagdiriwang ng Kolehiyo ang kanyang ika-50 taon - malaking oportunidad para sa kolektibong paggunita sa kasaysayan at pag-unlad, at pagninilaynilay sa tunguhin ng Kolehiyo - ang masayang pagtatagpo ng mga nauna’t hinaharap na mga henerasyon, kwento at karagdagang posibilidad pa para sa higit na tinitingalang posisyon ng Kolehiyo sa disiplina ng komunikasyon at media, at ang natatangi nitong papel sa Unibersidad ng Pilipinas para na rin sa aspirasyon ng malaya at mapagpalayang media.
 
Sa turno ng aking panunungkulan, napapagbuti ng mga stakeholder ng Kolehiyo ang kapasidad nito para sa gawaing akademiko, pananaliksik, pagtuturo, extensyon, at serbisyong publiko. Nagkakaroon din ng karagdagang lakas dahil ang ating alumni ay nasa matataas na poder ng media, lalo na sa telebisyon at dyaryo. Read more.

Quick Links

  • Go to UP Gawad Plaridel Page
  • Go to Conference Website
  • Go to Plaridel Journal Site
  • Go to UP CMC YouTube Page
  • Go to DZUP Site
  • Go to UPFI Site
  • Go to Tinig ng Plaridel Site
  • Go to UP CMC Library Page