Malugod na pagbati kina Dr. Eli Guieb (Gawad Tsanselor Para sa Natatanging Guro) at G. Luis Olid (Gawad Tsanselor Para sa Natatanging Kawani)!