MENSAHE NG DEKANO - "Pagbubunyi sa ika-49: Paghahanda sa Ginintuang Taon ng UP CMC"

 

Dr. Roland B. Tolentino, Dekano
19 Hunyo 2014
 

Mga minamahal na kasamahan sa ating minamahal na Kolehiyo,

                Magandang umaga sa ating lahat, at maligayang ika-49 na kaarawan sa ating Kolehiyo!

                Ang 2014 ay ang ating pasimula sa pagdiriwang ng ika-50 taon ng ating Kolehiyo sa 2015.  Formal na binubuksan ang isang taong paghahanda para sa ating golden jubilee ng pagkatatag ng ating mga programa at ng Kolehiyo.  Sa Hunyo 19, 1965 itinatag ang ating Kolehiyo sa pamamagitan ng Republic Act 4379.  Hindi kataka-taka na itinatag ng batas ang ating Kolehiyo sa araw ng kapanganakan ng pambansang bayani, Jose Rizal, na nagdiriwang ng kanyang ika-153 taon ngayon.  Si Rizal ang pinakamaningning na manunulat at propagandista na isinilang sa ating bayan.  Kasama ni Marcelo H. Del Pilar, na pangalan ng ating pangunahing gusali at nagdiriwang ng kanyang ika-164 na kaarawan ngayong taon, si Rizal ay nagtatag at nagpaunlad ng kilusang propaganda na siyang naglunsad ng malawakang pagbabago ng panlipunang kaisipan tungo sa paglaya ng ating bayan.

                Hitik ang 2014 sa ilan pang selebrasyon.  Ito ang ika-150 kaarawan ng folklorista at lider paggawa na si Isabelo delos Reyes, at ang utak ng Katipunan, si Apolinario Mabini, na sa kanilang makabayang alaala maglulunsad ng inter-college conference sa UP Diliman, sa pangunguna ng ating Kolehiyo, “Intellectuals, the Public Arena, and the Nation” sa Setyembre.  Ang 2014 rin ang ika-35 taon ng pagkatatag ng Plaridel Hall, na pinangunahan lang ng isang taon noong 1978, ng pagkatatag ng Film Center.

                Mahalaga ang mga espasyo sa ating pagdiriwang dahil dito nagmumula ang ating kasaysayan, at kung paano tayo namamahay at umuunlad sa ating historikal na posisyon bilang pangunahing tagapagpadaloy ng produksyon ng kaalaman sa disiplina ng komunikasyon at media sa buong bansa.  Ayon sa RA 4379, “There is hereby established an Institute of Mass Communications in the University of the Philippines which shall provide professional and advanced training, research and extension services in the various media of communications, including the press, radio and television, and to inculcate and foster awareness of the ethical and social significance of, as well as responsibility in the use of these media.”

Sa ating may 8,000 gradwado simula nang tayo ay makapagpatapos, mayaman ang ating kontribusyon sa pagpupwesto sa mga lider sa ating industriya, at higit sa lahat, sa produksyon ng kaalaman at etikal at panlipunang praxis sa media at komunikasyon.  Tayo na may tatlong centers of excellence mula sa Commission on Higher Education, na may pinakamatandang film program sa bansa, at may pinakamalawak na program offering sa undergraduate at graduate level sa media at komunikasyon, ay nagdiriwang ng ating 49 taon ng kasaysayan, at formal na inilulunsad ang selebrasyon sa ating golden jubilee sa 2015 sa ating Kolehiyo.  May dangal nating pinagyaman ang inatas sa atin ng bansa at Unibersidad ng Pilipinas, at masasabi natin na patuloy natin itong pagyayamanin sa susunod pang 50 taon.

Pero tayo ay patuloy na hinahamon sa bisperas ng ating golden jubilee.  Kinakailangan hindi na lamang patuloy kundi higit pang produksyon ng kaalaman at etikal at panlipunang halaga ng pag-aaral ng media at komunikasyon.  Kinakailangang paratihang minomodernisa ang ating mga kalakaran ng pagtuturo at pagsisilbi sa mag-aaral, pati na rin ang ating mga kagamitan at fasilidad.  Kinakailangang pagpursigihan natin ang pagpapatayo ng ikatlo at pinakahuling gusali sa Media Center Complex, ang Media Resource Center na maglalaman ng ating mga opisina sa gawaing extensyon at relasyong panlabas, digital media archives, mas malaking auditorium at mas maraming conference rooms.  Kailangan din nating pagpursigihin ang paglaban sa mga mapanupil na kalakaran sa ating karapatan sa pamamahayag, informasyon at pagpapahayag—mga konstitusyonal na karapatan na itinataguyod ng ating Kolehiyo—para ang libel ay matanggal sa batas, pati na ang Cybercrime Prevention Act, mawala ang pagpaslang sa mga peryodista at aktibista.  Kailangan nating pagtulungan mapalaya ang ating mag-aaral si Maricon Montajes ng Film Institute na apat nang taon detenidong politikal sa Batangas Provincial Jail.

Malaki ang atas sa atin, at malugod naman natin itong ipinatutupad, so far, so good.  Ang anumang pagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ay hindi lamang pagdiriwang ng nakaraan at kasalukuyan, kundi ng hinaharap.  Tayo na binigyan ng atas na muling sipatin ang direksyon ng Kolehiyo ay binigyan ng responsibilidad na higit pa itong pag-ibayuhin at pag-alagwahin.  Mula sa maingay nating Kolehiyo,  isang maligayang kaarawan, 49 at beautiful and committed as ever!