"Pagbubunyi sa ika-49: Paghahanda sa Ginintuang Taon ng UP CMC" 19 June 2014 | 8:30am - 10:30am | CMC Auditorium

 

Inaanyayahan ang lahat sa -

"Pagbubunyi sa ika-49: Paghahanda sa Ginintuang Taon ng UP CMC"
19 June 2014 | 8:30am - 10:30am | CMC Auditorium

 

Mga Talumpati:

ni Prop. Danilo A. Arao, Kawaksing Dekano
 
ni Dr. Roland B. Tolentino, Dekano
 
 

 

Inline image 1