Mas Matatag na Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon Matapos ng Tatlong Taong Pagpapabuti: Ang “State-of-the College” na Ulat (Hunyo 2009-Marso 2012)

Una sa lahat, ang “state-of-the-College” na ulat na ito ay naglalatag ng mga natamo ng Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon dahil sa kolektibong pamumuno sa kanyang iba’t ibang mga programa. Malaki ang naging papel ng mga pinuno ng unit, fakulti, estudyante, kawani, REPs, alumni, at mga kaibigan sa pakikipagtulungan upang ihatid ang Kolehiyo sa mas matatag nitong antas sa kasalukuyan dulot ng tatlong taong pagpapabuti at kagalingan sa mga programa, polisiya, at pagkaunlad ng mga tao’t infrastruktura ng Kolehiyo.

May tatlong bahagi ang ulat na ito:

  • una, ang presentasyon ng mga datos ng Kolehiyo;
  • ikalawa, ang natamo sa larangan ng akademiko, pananaliksik, at extension service, pati ang pagpapabuti sa gawaing administrasyon at infrastruktura;
  • at pangatlo, ang mga hamong kailangang harapin ng Kolehiyo sa susunod nito siklo.

Basahin ang buong report na nakalakip sa post na ito.

Basahin ang mga appendices na nasa link na ito.