UP Gawad Plaridel 2016 Awarding, Lecture & Documentary Replay at PTV-4 (c/o Panahon TV)| 12-15 November 2016, 5:30am

 

 

Muling sariwain ang mga kwento ni Bb. Babes Custodio, Station Manager ng DYVL-Tacloban at UP Gawad Plaridel 2016 recipient (Radyo), sa Bagyong Yolanda.

Mapapanood muli ang UP Gawad Plaridel 2016 sa PTV4 (c/o Panahon TV), 5:30 ng umaga sa mga sumusunod na petsa (updated):

Nobyembre 12 at 15 (Sabado at Martes)
Paggawad at Lektyur ni Bb. Francisca "Babes" Custodio

Nobyembre 13 at 14 (Linggo at Lunes)
UP Gawad Plaridel 2016 Documentary
"Babes: Tonada han Adlaw-adlaw"

 

 

 

Mula sa kanyang Sertipiko ng Pagkilala:

"Para sa kanyang pagkilala sa kakayahan ng radyo na muling buhayin ang isang kinaliligtaan nang anyong pampanitikang oral, ang siday, na nagsilbing daluyan sa radyo ng tinig ng mga ordinaryong mamamayan sa kanilang malayang pagpapahayag ng mga saloobin tungkol sa mga napapanahong isyung pambansa at rehiyonal, mula sarili tungo sa iba, mula bahay hanggang pamahalaan, mula komunidad tungo sa iba pang mga komunidad, mula komunidad tungo sa bayan;

Sa pagbibigay niya ng halaga sa kulturang Waray sa mga programa ng DYVL sa gitna ng umiigting na banta ng komersyo at mga kagapanapang panlipunang nagbabadya ng dahan-dahang paglaho ng mga kinagisnan at sumasagka sa mga posibilidad ng kulturang lokal;

Sa kanyang pagtatampok ng wikang Waray sa iba’t iba niyang programa sa radyo upang higit na mapalalim ang mga talakayan sa sari-saring usaping panlipunan: pulitikal, ekonomiko at kultural;
sa iba’t ibang usaping sektoral: kababaihan, magsasaka, manggagawa, kawani ng gobyerno, maybahay, mag-aaral, guro, iskolar, abogado, aktibista, ina, ama, kapatid, anak, kamag-anak, pamilya at angkan; at sa iba-ibang panahon: sakuna, unos, trahedya, kamatayan, kapanganakan, kaligayahan at pagdiriwang;

Para sa paggamit sa radyo bilang isang makabuluhang instrumento sa serbisyo publiko nang hindi tinatanggalan ng dangal ang mga nangangailangan ng iba-ibang uri ng suporta;

Para sa pagiging magandang halimbawa ng pagpupunyagi, mula ordinaryong empleyado ng DYVL hanggang maging anchor ng iba’t ibang programa nito hanggang maging mamamahayag at marating ang pinakamataas na posisyon bilang station manager ng DYVL na ngayon ay isa sa mga kinikilalang institusyon sa silangang Visayas, habang sabay na may pagtitiyak sa kapakapanan ng mga empleyado nito;

Para sa patuloy na pagtangan nang mahigpit sa katotohanan nang may paninindigan, tapang, hinahon at makataong paglilimi;

Ipinagkakaloob ng UP Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla kay Francisca “Babes” Custodio ang UP Gawad Plaridel ngayong ika-24 ng Agosto ng taong 2016 sa Cine Adarna, UPFI Film Center, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon."