Talumpati sa Gawad Plaridel 2011 - Eloisa Cruz Canlas

UP Gawad Plaridel awardee Eloisa Canlas, Pangulong Alfredo Pascual, Chancellor Caesar Saloma, ang
nakaraang Gawad Plaridel awardee Kidlat Tahimik, mga kasamang ofisyal, kaguro, estudyante, kawani sa
Unibersidad, mga kaibigan at bisita,

Mayaman ang kasaysayan ng radyo sa bansa. Ito ang naghudyat ng pagkakaugnay ng mga pulo’t
probinsya sa kolonialismong Amerikano. Ito ang nagbigay ng pag-asa sa mga mamamayan at gerilya
laban sa pananakop ng Hapon noong World War II. Ito ang Radyo Veritas at Radyo Bandido na
nagmobilisa sa mga mamamayan para sa Unang People Power na nagpatalsik sa Marcoses.

Patunay ang natamo at patuloy na gabay ni Bb. Eloisa Canlas na buhay at mabubuhay ang radyong
Filipino. Sa pamamagitan niya, at ang mga nauna sa kanya kasama ng Gawad Plaridel awardee
na si Tiya Dely, na sa kanilang panunungkulan, nanatiling buhay at naisabuhay ang radyo para sa
mamamayang Filipino. Nagpapasalamat ang Unibersidad at ang Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla
sa napakalaking abanseng ito.

Ako ay ipinaghele sa telebisyon. Naalaala ko na isa kami sa unang nagkaroon ng telebisyon sa aming
bayan sa Nueva Ecija, at dinudumog ito gabi-gabi ng iba pa naming kababayan. Pero sa araw at sa mga
taong walang telebisyon sa gabi, buhay ang radyo, lalo na ang dramang panradyo. Ito ay magiging talk
radio, na binubudburan ng pinakamatalas at pinakamaanghang na palitan ng idea, na nagsasaad na tila
ito ang nananatiling pinakamatapang at pinakapopular na media.

Taos-pusong pasasalamat sa patuloy na suporta ng UP System sa ilalim ni Pangulong Pascual, ng UP
Diliman sa ilalim ni Chancellor Saloma, sa mga kaibigan sa media at non-government organizations,
pati sa Coca-Cola Foundation. Bilang pinakamataas na gawad ng Unibersidad para sa maningning na
profesyonalismo at buhay sa media, ang Gawad Plaridel ay inaasahang maging modelo at gabay para sa
mga estudyante ng Masscomm at iba pang nagnanais na pumalaot sa career sa media. Higit sa lahat,
ang Gawad Plaridel ay inaasahang magsilbing inspirasyon sa loob at papaloob ng media.

Mabuhay si Lola Sela, mabuhay ang Gawad Plaridel, mabuhay ang alagad ng media na naglilingkod
sa bayan at bansa! Hanggang sa susunod na taon, na ang Gawad Plaridel ay ipagkakaloob para sa
natatanging kontribusyon sa telebisyon, maraming salamat sa lahat ng dumalo at naging bahagi ng
makabuluhang hapong ito.