freshies 2011

Pananalita sa Freshies Orientation

13 Hunyo 2011

Sa freshies, shiftees at transferees, sa pinakabata at bagong estudyante ng Kolehiyo,

Welcome to Masscom! At salamat sa pagpili sa programa ng Kolehiyo bilang programa
na makakatulong para sa pangarap ninyong maging sa inyong buhay.