RBT

Isang Mas Matatag at Kritikal na Kolehiyo sa Susunod Pang Tatlong Taon: Vision Paper ni Dr. Rolando B. Tolentino

Noong unang beses akong nagpanomina bilang Dekano ng ating Kolehiyo, ang aking bisyon ay tungo sa “Isang Mas Mabuting Kolehiyo sa Susunod na Tatlong Taon” bilang higit na pagpupursigi sa naging patuloy na kagalingan ng Kolehiyo mula sa kanyang mga naunang mga dekano’t dekana.  Ngayon naman ay nais kong pagtuunan ng pansin ang mas pagpapatatag sa Kolehiyo sa pamamagitan ng mas kritikal na perspektiba sa kanyang kagalingang akademiko, pananaliksik at publikasyon, at gawaing extensyon.

Mas Matatag na Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon Matapos ng Tatlong Taong Pagpapabuti: Ang “State-of-the College” na Ulat (Hunyo 2009-Marso 2012)

Una sa lahat, ang “state-of-the-College” na ulat na ito ay naglalatag ng mga natamo ng Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon dahil sa kolektibong pamumuno sa kanyang iba’t ibang mga programa. Malaki ang naging papel ng mga pinuno ng unit, fakulti, estudyante, kawani, REPs, alumni, at mga kaibigan sa pakikipagtulungan upang ihatid ang Kolehiyo sa mas matatag nitong antas sa kasalukuyan dulot ng tatlong taong pagpapabuti at kagalingan sa mga programa, polisiya, at pagkaunlad ng mga tao’t infrastruktura ng Kolehiyo.

May tatlong bahagi ang ulat na ito:

Talumpati sa Gawad Plaridel 2011 - Eloisa Cruz Canlas

UP Gawad Plaridel awardee Eloisa Canlas, Pangulong Alfredo Pascual, Chancellor Caesar Saloma, ang
nakaraang Gawad Plaridel awardee Kidlat Tahimik, mga kasamang ofisyal, kaguro, estudyante, kawani sa
Unibersidad, mga kaibigan at bisita,

Nelson Mandela Day 2011

Chancellor Ceasar Saloma, Chancellor UP Diliman; Her Excellency Agnes Nyamande-Pitso of the Embassy
of South Africa, members of the diplomatic corps; UP officials, faculty, staff, students, guests and
friends,

Taiwan Film Fest Opening Remarks

Members of the diplomatic corps, friends in media, colleagues in the university, guests,

Pananalita sa Freshies Orientation

13 Hunyo 2011

Sa freshies, shiftees at transferees, sa pinakabata at bagong estudyante ng Kolehiyo,

Welcome to Masscom! At salamat sa pagpili sa programa ng Kolehiyo bilang programa
na makakatulong para sa pangarap ninyong maging sa inyong buhay.